Högtrycksrengöring och andra tekniker för att rengöra betong

Högtrycksrengöring är även känt som högtryckstvättning och använder i grunden vatten som drivs med hårt tryck. Detta används huvudsakligen för rengöring av material och ytor som består av betong. När du fokuserar strålen och vattenångan så genereras en stark kraft som har förmågan att avlägsna membran och tätningsmedel från betong, tuggummi från trottoar, gummi från landningsbanor, färg från motorvägar, metall och väggar etc. Rengöring med vattentryck har fyra standardiserade metoder:

Lågtrycksrengöring

Högtrycksrengöring

Högtrycksvattenstrålning

Ultrahögtrycksvattenstrålning

Tillämpningar för att rengöra betong

Högtryckstvättning används för att förbereda ytor så som borttagning av gummirester på landningsbanor och generell betongrengöring. Rengöringstekniken varierar beroende på vilken yta som skall rengöras. Det måste förstås att genom att använda fel teknik på fel yta så kan du orsaka större skada än du kan föreställa dig. För att rengöra ytorna korrekt behöver du viss mängd kunskap om vilka kemikalier som kan användas samt vilket tryck som är mest lämpligt. Oerfarna personer kan skapa onödig skada och merkostnader när de ska rengöra betong.

Rengöring med tryck blir effektivt när det kombineras med rengöringsmedel. Rengöringsmedlet kan vara ett vanligt diskmedel för hemmabruk, klorin eller tvål och vatten. Det här rengöringsmedlet hjälper till att mjuka upp mögel och smuts vilket gör det mycket lättare för högtryckstvätten att göra sitt jobb. Det är väldigt viktigt att dessa medel inte kommer i kontakt med gräs eller växter när du rengör ytorna. Om det skulle ske måste du tvätta av det omgående för att undvika att de blir skadade.

Typer av högtryckstvätt

När du tvättar med lågt tryck så hålls trycker nere och nyttjar rengöringsmedlens kraft mer. Munstycken med en stor diameter kan användas. På detta sätt så kommer trycket ner utan att kompromissa med vattenflödet. Mindre tryck innebär mindre skador på ytan. Trycktvätt betyder allt som oftast högtryckstvätt. De flesta av dessa maskiner har möjligheten att generera ett tryck om 170 till 280 Bar. Roterande eller turbomunstycken fungerar väldigt väl för högtrycksrengöring. Genom att kombinera det här trycket med ett bra rengöringsmedel har man en mycket effektiv kombination. Det fungerar bäst på cementerade ytor så som uppfarter och betongklädda terrasser.

Kallt eller varmt vatten vid högtryckstvätt

När det gäller högtryckstvätt så finns det två generella kategorier: de som använder kallt vatten och de som använder varmt vatten. Varmt vatten levererar mer rengöringskraft utan att behöva lika mycket tryck som den förstnämnde. Varmt vatten rengör relativt mycket bättre än kallt vatten när man jämför. I det här fallet ansluter man en värmare till maskinen så att vattnet värms upp. Värmaren går oftast på gasol eller diesel. Men man måste vara försiktig då värmen kan orsaka skada på vissa sorters underlag.

Typen eller tekniken av högtrycksrengöring du väljer hänger mycket på vad det är som behöver rengöras. Tekniken hänger också på om det är en kommersiell städning eller du rengör för egen del. När du väl förstår dig på de olika teknikerna som kan användas och dess olika användningsområden så blir högtrycksrengöring ett mycket effektivt hjälpmedel för att rengöra betong och andra underlag. Kontakta en rekommenderad städfirma i Västerås för mer information gällande rengöringstjänster.